Iň täze habarlar

TDHÇB-daky söwdalaşyklar: esasy ýaglar we dokma önümleriniň dürli görnüşleri ýokary islege eýe boldy

31.05.2023 | 17:02 |
 TDHÇB-daky söwdalaşyklar: esasy ýaglar we dokma önümleriniň dürli görnüşleri ýokary islege eýe boldy

Sişenbe güni, 30-njy maýda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalaşyklarda jemi bahasy $2,1 mln amerikan dollaryna we 141 müň TMT deň bolan 7 geleşik baglaşyldy – diýip, ORIENT-iň habarçysy habar berýär.

BAE-den gelen işewür bir adamlyk düşekçeleriň 3,3 müňden gowrak toplumyny $24,9 müň amerikan dollaryna (her toplumyň bahasy - $7,50 amerikan dollary) we iki adamlyk ýorgan-düşek daşlyklarynyň 4,9 müňüsini $44,8 müň amerikan dollaryna (her toplumyň bahasy - $9) satyn aldy.

BAE-den we Hytaýdan gelen telekeçiler matalaryň dürli görnüşleriniň 6,5 mln inedördül metrini $1,9 mln amerikan dollaryna satyn aldylar.

Şeýle hem HHR-nyň işwür toparlarynyň wekili 25 müň kg tüýjümek önümleri $112,5 müň amerikan dollaryna satyn aldy (her kg bahasy - $4,50 amerikan dollary).

Içerki bazarda ýerli telekeçi SN-350 kysymly esasy ýagyň 10 tonnasyny 141 müň TMT satyn aldy, önümiň her tonnasyna14,1 müň manat baha berdi.

Söwdalaşyklara goýlan harytlar barada maglumatlar bilen Türkmenistanyň Döwlet haryt we çig mal biržasynyň resmi web saýty arkaly şu ýerden tanşyp bilersiňiz.

Oba hojalygy, senagat we aragatnaşyk bölümlerinde, şeýle hem söwda toplumynda söwdalaşyk duşenbe-anna günleri 16:00-da, şenbe güni sagat 11:30-da başlanýar. Nebit we gaz pudagynda birža söwdasy duşenbe-anna günleri 16:30-da, şenbe güni 12:00-da başlanýar.

Şol bir wagtyň özünde, tmex.gov.tm web sahypasynda, birža harytlaryny gönümel öndürijilerden satmak teklipleri bilen funksional platformanyň üsti bilen habarlaşyp bilersiňiz. Şeýle hem birža harytlarynyň satuwy barada bildirişleri hem çap edip bolýar.

Foto: redaksiýanyň arhiwinden

Şeýle hem okaň: