Iň täze habarlar

BelTA: COVID-19-a garşy belorus sanjymynyň birinji nusgasyny aprelde almagy meýilleşdirýärler

16.03.2023 | 16:04 |
 BelTA: COVID-19-a garşy belorus sanjymynyň birinji nusgasyny aprelde almagy meýilleşdirýärler

COVID-19-a garşy belorus sanjymynyň birinji tejribe-senagat nusgasyny aprel aýynda almagy meýilleşdirýärler - diýip, Belarus Respublikasynyň Saglygy goraýyş ministri Dmitriý Pinewiçe salgylanyp, BelTA habar berýär.

«Biz aprelde ilkinji synag-senagat nusgasyny almaly, sanjymyň şu ýylyň ahyryna çenli hasaba alynmagy üçin ol klinika çenli we kliniki synaglara iberiler» - diýip, Pinewiç aýtdy.

COVID-19-a garşy belorus sanjymynyň önümçiligi baradaky taslama «BelWitunifarm» APJ kärhanasynda ýerine ýetirilýär, ony işläp düzmek bilen respublikanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň we Milli ylymlar akademiýasynyň kärhanalary meşgullanýarlar.

ORIENT habarlar

Foto: hvylya.net

Şeýle hem okaň: