Iň täze habarlar

AŞTU ulanyjynyň balansy barada SMS arkaly maglumat almak hyzmatyny hödürleýär

29.11.2022 | 21:00 |
 AŞTU ulanyjynyň balansy barada SMS arkaly maglumat almak hyzmatyny hödürleýär

Aşgabat şäher telefon ulgamy abonentleri üçin SMS arkaly simli telefonynyň, IP teleýaýlymynyň we internetiň balansy barada maglumat almak üçin täze mümkinçilik döretdi. Bu barada AŞTU-nyň resmi saýty habar berýär

Indi abonentler ykjam telefonyndan 0787 belgä SMS iberip we öý telefon belgisini girizip, balans barada deslapky maglumatlary bilen tanşyp bilerler.

Operatoryň belleýşi ýaly, bu aýratynlyk abonentlere deňagramlylygy anyklamak üçin 083 hyzmatyna we salgylanma we maglumat hyzmatyna jaň etmek zerurlygyny aradan aýyrmaga kömek eder we, şeýlelik bilen, aragatnaşyk ulgamlaryndaky kynçylyklary ýeňilleşdirer.

Indi telefonyň, IP teleýaýlymynyň we internetiň balanslary baradaky maglumatlar bir SMS habary bilen gelýär.

ORIENT news
Surat: my.agts.tv

Şeýle hem okaň: