“Belawia” awiakompaniýasy Türkmenistan bilen Belarusuň arasynda gatnawlary täzeden dikelder

“Belawia” awiakompaniýasy Türkmenistan bilen Belarusuň arasynda gatnawlary täzeden dikelder

“Belawia” awiakompaniýasy Belarusdan Türkmenistana we Türkmenistandan Belarusa awiagatnawlary täzeden dikelder diýip, belarus awiakompaniýasynyň Aşgabatdaky wekilhanasynda ORIENT-e habar berdiler.

Gatnawlar Minsk-Türkmenbaşy-Minsk ugry boýunça hepdede bir gezek, sişenbeden çarşenbe gününe geçilmeginde şu tertipde ýerine ýetiriler:

– Minskden uçuş sişenbe güni 22:40-da, Türkmenbaşy şäherine gelip gonuş ertesi, çarşenbe güni 04:45-de,
– Türkmenbaşy şäherinden uçuş çarşenbe güni 05:45-de, Minsk şäherine gelip gonuş çarşenbe güni 08:05-de.

* Her şäher üçin onuň ýerli wagty görkezidi.

Goşmaça maglumaty awiakompaniýadan şu telefonlar boýunça anyklap bolar: (+993 12) 92-64-09, (+ 993 12) 92-02-27. “Belawianyň” Aşgabatdaky wekilhanasynyň edarasy şu salgyda: Ata Gowşudow köç. Jaý 50/2, 2-nji gat («Teke bazarynyň» ýanynda) ýerleşýär.

Ýakyn wagtda bolsa Aşgabat-Minsk-Türkmenabat ugry boýunça “Türkmenistan” awiakompaniýasy hem ýolagçy howa gatnawyny ýola goýar.

Ozal koronawirus pandemiýasy bilen bagly çäkendirmelerden soň, Türkmenistan Russiýanyň iki şäheri – Moskwa we Kazan, BAE we Germaniýa bilen göni howa gatnawyny täzeden dikeltdi.

ORIENT news
Foto: ria.ru