Iň täze habarlar

Kompýuterleriň ekologiýa taýdan arassalygyny bahalandyrmak üçin standartlar işe girizildi

04.06.2024 | 11:50 |
 Kompýuterleriň ekologiýa taýdan arassalygyny bahalandyrmak üçin standartlar işe girizildi

«Intel» amerikan kompaniýasy we onuň hyzmatdaşlary tarapyndan fewral aýynda geçirilen 90% gaýtadan işlenip bilinýän ekologiýa taýdan arassa kompýuter (Green PC) konsepsiýasynyň tanyşdyryşyndan soň, iri öndürijiler hususy kompýuterleriň ekologiýa taýdan arassalygyny bahalandyrmak üçin birnäçe standartlary çykardylar.

Standart bäş sany esasy baha beriş kriteriýasyny öz içine alýar, olaryň hersine birinji derejeli 15 görkeziji we ikinji derejeli 27 görkeziji täsir edýär. Bu bahalandyrma ulgamy ilki Hytaýda, soň bolsa ABŞ-da işe giriziler.

Ekologiýa taýdan arassa kompýuter belliginiň iň esasy bäş ölçegi «Işlenip düzülişi» (Design Definition), «Eltip bermek» (Production Delivery), «Ulanmak we tehniki hyzmat» (Use & Maintenance), «Gaýtadan işlemek» (Recyclability) we ady belli bolmadyk bonus kriteriýadan ybaratdyr.

Jemi 60 utukdan az baha alan enjamlar «Green PC» derejesine degişli edilmez, 61 – 74 utuk «Green PC Bronze», 75 – 89 utuk «Green PC Silver», 90+ utuk bolsa «Green PC Gold» derejesine laýyk gelýär.

Bahalandyrma ulgamynyň tanyşdyrylyşy bilen birlikde, «Intel» kompaniýasy «Asus», «Dell», «HP», «Lenovo», «H3C», «Panlong» we «Tongfang» ýaly öndürijileriň geljekki «ýaşyl» kompýuterlerini yglan etdi.

ORIENT news

Foto: rutab.net

Şeýle hem okaň: