Iň täze habarlar

«Deutsche Bank AG» bankynyň Frankfurtdaky ştab-kwarirasynda Türkmenistan bilen bilelikdäki hyzmatdaşlyk boýunça gepleşik geçirildi

22.05.2024 | 23:55 |
 «Deutsche Bank AG» bankynyň Frankfurtdaky ştab-kwarirasynda Türkmenistan bilen bilelikdäki hyzmatdaşlyk boýunça gepleşik geçirildi

22-nji maýda, çarşenbe güni Deutsche Bank AG bankynyň Frankfurtdaky ýerleşýän ştab-kwartirasynda Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky konsuly Myrat Özbekbaýew Demirgazyk we Gündogar Ýewropa boýunça sebit bölüminiň ýerine ýetiriji baş direktory Ýorg Bongartz bilen duşuşyk geçirdi.

Duşuşygyň dowamynda taraplar maliýe we bank pudagynda türkmen-nemes hyzmatdaşlygynyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Ýorg Bongartz soňky ýyllarda «Deutsche Bank AG» banky tarapyndan Türkmenistanyň bank pudagynyň hünärmenleri üçin geçirilen seminarlar we okuwlar barada türkmen konsulyna gürrüň berdi. Taraplar nemes bankynyň Türkmenistanyň maliýe guramalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyna aýratyn üns çekdiler.

Munuň bilen birlikde, «Deutsche Bank AG»-iň Türkmenistanyň maliýe guramalary bilen uzak möhletleýin netijeli hyzmatdaşlygy beýan edildi.

Deutsche Bank meeting.jpg

Mundan başga-da, taraplar bankyň baş edarasynyň ýerleşýän ýeri bolsa Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde bilelikdäki söwda-ykdysady hyzmatdaşlyga degişli çäreleri guramagyň mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdy, diýip konsullyk gullygy tarapyndan berilen habarda beýän edildýär.

Deutsche Bank – işgärleriň sany we umumy aktiwy boýunça Germaniýanyň iň uly maliýe jemgyýetidir. Bankyň direktorlar geňeşi Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde ýerleşýär. 1997-nji ýyldan bäri “Deutsche Bank AG”-niň Aşgabatda wekilhanasy işleýär.

ORIENT news

Foto: Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky konsullugy tarapyndan berlen

Şeýle hem okaň: