Iň täze habarlar

Gazagystan GDA-da ilkinji bolup ICAO-nyň ekologiýa taýdan arassa awiasiýa ýangyjy boýunça maksatnamasyna goşuldy

17.05.2024 | 12:53 |
 Gazagystan GDA-da ilkinji bolup ICAO-nyň ekologiýa taýdan arassa awiasiýa ýangyjy boýunça maksatnamasyna goşuldy

Gazagystan Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda ilkinji bolup Halkara raýat awiasiýasy guramasynyň (ICAO) durnukly awiasiýa ýangyjy (ACT-SAF) ulgamynda mümkinçilikleri artdyrmak we okuw goldawy boýunça maksatnamasyna goşuldy.

Respublikanyň Ulag ministrliginiň metbugat gullugy Gazagystan bilen ICAO-nyň arasynda Astanda degişli ylalaşyga gol çekilendigini habar berdi. Bu resminama Gazagystanyň ulag ministriniň orunbasary Talgat Lastaýew we bu halkara guramasynyň Ýewropa/Demirgazyk Atlantika býurosynyň sebit direktory Nikolýa Rallo gol çekdiler.

Ylalaşyk Gazagystana bu maksatnamanyň çäreleriniň işlenip düzülmegine we olara gatnaşmagyna ýardam bermek, şol sanda öňdebaryjy tejribäni we möhüm maglumatlary alyşmak, okuw sapaklaryny we tälimleri geçirmek, şeýle hem ekologiýa taýdan arassa awiasiýa ýangyjy bilen baglanyşykly meselelerde tehniki kömek bermek.

Halkara raýat awiasiýasy guramasy 2050-nji ýyla çenli halkara uçuşlarda sap nol zyňyndy görkezijisini gazanmagy maksat edinýär.

ORIENT news

Foto: uza.uz

Şeýle hem okaň: