Iň täze habarlar

KazanForumyň myhmanlary üçin yşyk şüweleňi guralar

17.05.2024 | 19:38 |
 KazanForumyň myhmanlary üçin yşyk şüweleňi guralar

17-19-njy maýda Kazan Kremliň diwarlarynda Tatarystanyň paýtagtynyň baý taryhyna we medeni mirasyna bagyşlanan yşyk şüweleňi görkeziler.

Bu ägirt uly şüweleň şu günler Kazanda «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanForum» halkara ykdysady forumynyň jemleýji çäresi bolar. Bu ýyl şüweleňiň tomaşaçylar üçin täze görnüşi taýýarlanyldy.

Bu proeksiýa şüweleňine isleg bildiren her kim tomaşa edip biler. Şüweleň her gün 20:00-da başlap ýary gijede tamamlanar.

ORIENT news

Foto: tatarstan24.tv

Şeýle hem okaň: