Iň täze habarlar

Aşgabatda türkmen-russiýa DIM-ara syýasy geňeşmeleri geçirildi

01.03.2024 | 21:59 |
 Aşgabatda türkmen-russiýa DIM-ara syýasy geňeşmeleri geçirildi

Anna güni, 1-nji martda Aşgabatda türkmen- russiýa syýasy geňeşmeleriniň nobatdaky tapgyry geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow we Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary Sergeý Werşinin ýolbaşçylyk etdiler.

Döwletara gepleşikleriň köp meseleleri boýunça pikir alyşmalar geçirildi. Strategiki häsiýetli ikitaraplaýyn dostlukly we özara ynanyşmak ugurly gatnaşyklaryň ösüş depgini bellendi.

Hususan-da, taraplar howpsuzlyk ulgamy boýunça türkmen-rus hyzmatdaşlygy hem-de ikitaraplaýyn görnüşde we köptaraplaýyn platformalarda täze howplara garşy göreşmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada TDIM-niň metbugat gullugy habar berýär. Russiýanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Türkmenistan tarapyndan alnyp barylýan parahatçylykly daşary syýasata ýokary baha berdi we türkmen Bitaraplygynyň halkara derejesinde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmekde möhümdigini aýtdy.

Diplomatlar halkara we sebit syýasatynyň häzirki meseleleri barada pikir alyşdylar. Şunuň bilen baglylykda sebitdäki howpsuzlyga, şol sanda Owganystanda parahatçylygy ösdürmek, ykdysadyýeti dikeltmek we syýasy durnuklylyk meselelerine üns berildi.

Taraplar Türkmenistanyň we Russiýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda yzygiderli gatnaşyklary dowam etdirmek barada ylalaşdylar.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: