Iň täze habarlar

Serdar Berdimuhamedow Tatarystan Respublikasynyň Baştutanyny doglan güni bilen gutlady

01.03.2024 | 12:01 |
 Serdar Berdimuhamedow Tatarystan Respublikasynyň Baştutanyny doglan güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanowa doglan güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlap, Tatarystanyň halkynyň bähbidine amala aşyrýan ähli başlangyçlarynda täze üstünlikleri arzuw etdi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi mälim edýär.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hem Rustam Minnihanowy doglan güni bilen gutlady.

“Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmakda we ösdürmekde Siziň uly goşandyňyz hem-de aýratyn ünsüňiz üçin minnetdarlygymy bildirmek isleýärin” diýlip Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň hatynda belledi.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Rustam Minnihanowa tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk,

ORIENT news

Foto: kun.uz

Şeýle hem okaň: