Iň täze habarlar

Aşgabatda “Agro-Pak Türkmenistan-2023” sergisi geçirilýär

28.11.2023 | 16:49 |
 Aşgabatda “Agro-Pak Türkmenistan-2023” sergisi geçirilýär

Şu gün Aşgabat şäherinde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň «Agro-Pak Türkmenistan — 2023» atly halkara sergisi öz işine başlady.

Sergide Türkiýeden, Germaniýadan, Eýrandan, Niderlanlar Patyşalygyndan, Moldowada, Russiýadan we Özbegistandan gelen, şeýle hem ýurdumyzyň kärhanalarynyň we kompaniýalarynyň önümleridir hyzmatlary görkezilýär. Sergi Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň hem-de Oba hojalygy ministrliginiň sergi diwarlyklary bilen açylýar.

Daşary ýurt kompaniýalary azyk önümlerini, guş we maldarçylyk enjamlaryny, laboratoriýa enjamlaryny, oba hojalyk önümlerini, ýyladyşhana örtüklerini, plastmassa we dürli gaplama görnüşlerini, tohumlary, dökünleri hem-de suwaryş ulgamlaryny hödürleýärler.

“Sofuar” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda guralan sergi 30-njy noýabra cenli dowam eder.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: