Iň täze habarlar

Türkmen ilçisi Katar Döwletiniň Medeni merkeziniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

23.11.2023 | 09:41 |
 Türkmen ilçisi Katar Döwletiniň Medeni merkeziniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Katar döwletindäki ilçisi Myratgeldi Seýitmämmedowyň bu ýurduň Medeniýet merkeziniň baş direktory Halid bin Ibrahim Al Sulaiti bilen ikitaraplaýyn duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Doha şäherindäki diplomatik wekilhanasynyň metbugat gullugy habar berýär.

Duşuşykda taraplar 2024-nji ýylyň 1-11-nji fewralynda Kataryň paýtagtynda geçirilmegi meýilleşdirilýän Arap atlarynyň festiwalynyň guramaçylyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Festiwalda şeýle hem arap atlarynyň gözellik bäsleşigi geçiriler.

Türkmenistan we Katar Döwleti medeni-ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy we mundan beýläk-de giňeltmegi ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görýär. Mundan ozal hem, türkmen diplomaty Kataryň iň iri bilim we medeni edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklary geçiripdi.

ORIENT news

Foto: Türkmenistanyň Katar döwletindäki ilçihanasy

Şeýle hem okaň: