Iň täze habarlar

Ýaponiýanyň Premýer-ministri Merkezi Aziýa bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegi gaýragoýulmasyz wezipe hökmünde kesgitledi

20.11.2023 | 22:52 |
 Ýaponiýanyň Premýer-ministri Merkezi Aziýa bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegi gaýragoýulmasyz wezipe hökmünde kesgitledi

Merkezi Aziýa ýurtlary bilen gatnaşyklary pugtalandyrmak Ýaponiýa üçin gaýragoýulmasyz wezipedir. Bu barada Ýaponiýanyň Premýer-ministri Fumio Kisida Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparow bilen Tokioda geçirilen gepleşiklerden soň köpçülikleýin habar beriş serişdelerine mälim etdi.

"Merkezi Aziýa ýurtlary geosyýasy taýdan barha möhüm ähmiýete eýe bolýar. Şonuň üçin-de, bu ýurtlar bilen gatnaşyklary pugtalandyrmak gaýragoýulmasyz wezipedir" diýip, Hökümet Baştutanynyň sözlerine salgylanyp, “NHK TW” habar berýär.

Ýaponiýa soňky döwürde Merkezi Aziýa ýurtlary bolan Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Türkmenistan we Özbegistan bilen gatnaşyklary ösdürmäge uly üns berýär.

Şu ýylyň iýun aýynda Fumio Kisida Ýaponiýanyň Daşary işler ministrligine Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlary bilen sammit duşuşygynyň görnüşini ýola goýmagyň üstünde işlemegi tabşyrdy. Ýaponiýa bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda sammit görnüşindäki yzygiderli duşuşyklaryň 2024-nji ýylda başlamagyna garaşylýar.

ORIENT news

Foto: japantimes.co.jp

Şeýle hem okaň: