Iň täze habarlar

Duşanbede halkara gurluşyk sergisi geçiriler

24.09.2023 | 11:55 |
 Duşanbede halkara gurluşyk sergisi geçiriler

12-14-nji oktýabr aralygynda Duşanbede Merkezi Aziýada iň uly gurluşyk sergisi “TajBUILD-2023” bolar. Sergide gurluşyk, binagärlik we dizaýn pudagynda iň soňky üstünlikler we ugurlar görkeziler.

Bu sergä Täjigistandan we Russiýa, Gazagystan, Özbegistan, Eýran we Türkiýe ýaly beýleki ýurtlardan 100-den gowrak kompaniýa gatnaşar. Esasy önüm öndürijiler, binagärler, dizaýnerler, inženerler we beýleki pudak hünärmenleri ýaly müňlerçe myhmanlara önümlerini we hyzmatlaryny görkezerler.

“TajBUILD-2023” diňe bir innowasiýany görkezmek üçin platforma bolman, eýsem bilim we tejribe paýlaşmak üçin hem mümkinçilik bolar. Sergi gurluşyk pudagynda häzirki mowzuklar boýunça konferensiýalary, seminarlary we ussatlyk sapaklary ýaly dürli ýöriteleşdirilen çäreleri öz içine alar.

“TajBUILD-2023” sergisi, işewür gatnaşyklary ýola goýmak, satuw bazarlaryny giňeltmek, müşderileriň zerurlyklaryny öwrenmek we bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmak üçin ajaýyp mümkinçilikdir.

ORIENT news

Foto: asiaplustj.info

Şeýle hem okaň: