Iň täze habarlar

«Aşgabat» kinoteatrynda mart aýynyň 20-26-sy aralygynda görkeziljek filmleriň tertibi

20.03.2023 | 15:30
«Aşgabat» kinoteatrynda mart aýynyň 20-26-sy aralygynda görkeziljek filmleriň tertibi
Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýoly, 115

Duşenbe, 20.03.2023
13:00 Şelkunçik we jadyly fleýta (2022)
15:00 Uçar (2023)
17:00 1+1 (2011)
19:00 Liza (2022)

Sişenbe, 21.03.2023
11:00 Super öý haýwanlarynyň ligasy (2022)
13:00 Rio 2 (2014)
15:00 Çeburaşka (2022)
17:00 Meniň gaplaňym (2023)
19:00 Joý (2015)

Çarşenbe, 22.03.2023
11:00 Şalyk we galtamanlar (2022)
13:00 Ädikli pişik 2: Soňky arzuw (2022)
15:00 Täze oýnawaç (2022)
17:00 Otto atly bir adam (2022)
19:00 Mawy ýürekler (2022)

Penşenbe, 23.03.2023
13:00 Täsin dünýä (2022)
15:00 Aladdin (2019)
17:00 2+1 (2016)
19:00 Buz (2018)

Anna, 24.03.2023
13:00 Öýe barýan ýol (2021)
15:00 Sonik kirpi 2 (2022)
17:00 Holop (2019)
19:00 Kölüň ýakasyndaky jaý (2021)

Şenbe, 25.03.2023
11:00 Erbet oglanlar (2022)
13:00 Üç pälwan we tagtdaky at (2021)
15:00 Meniň jigim robot (2022)
17:00 Liza (2022)
19:00 Ançarted (2022)

Ýekşenbe, 26.03.2023
11:00 Ferdinand (2017)
13:00 Gazaply penjeler: Henk barada rowaýat (2022)
15:00 Meniň gaplaňym (2023)
17:00 Otto atly bir adam (2022)
19:00 «Fortuna» operasiýasy: Ruse de Guerre (2023)

Petekleriň bahasy bäş ýaşa ýetmedik çagalar üçin 5 TMT, bäş ýaşdan ulylar üçin 15 TMT

Salgysy: Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýoly, 115
Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +99312934483, +99312934480