Iň täze habarlar

TDHÇB-de söwdalar: nebithimiýa pudagynyň önümleri ýerlenildi

15.04.2024 | 14:15 |
 TDHÇB-de söwdalar: nebithimiýa pudagynyň önümleri ýerlenildi

Şenbe güni, 13-nji aprelde, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda nebithimiýa önümleri uly islegden peýdalandy.

Owganystandan we Özbegistandan telekeçiler «SN-350» we «SN-600» kysymly başlangyç ýagyny, şeýle hem «TS-1» kysymly awiakerosini satyn almak boýunça «Türkmennebit» döwlet konserni bilen geleşikleri baglaşdylar.

Söwdalaryň dowamynda jemi bahasy ABŞ-nyň 17 987 000 dollaryna deň bolan 3 geleşik baglaşyldy.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň kotirowkalary bilen şu salgyda tanşyp bilersiňiz.

ORIENT news

Foto: exchange.gov.tm

Şeýle hem okaň: