Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda nebithimiýa önümleri uly islegden peýdalanyldy

12.04.2024 | 20:38 |
 Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda nebithimiýa önümleri uly islegden peýdalanyldy

11-nji aprelde, penşenbe güni, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda nebithimiýa önümleri ýerlenildi.

Owganystanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň we Maltanyň telekeçileri “Türkmennebit” döwlet konserni bilen suwuklandyrylan gazy, «Jet A-1» we «ТС-1» kysymly uçar kerosini satyn almak barada geleşik baglaşdylar.

Türkiýäniň işewürleri türkmen kompaniýasy bilen «galit» (duz daşy) galyndylaryny satyn almak barada geleşik baglaşdylar.

Söwdalaryň dowamynda umumy bahasy $7 106 502 bolan 4 geleşik baglaşyldy.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň kotirowkalary bilen şu salgyda tanşyp bilersiňiz.

ORIENT news

Foto: exchange.gov.tm

Şeýle hem okaň: