Iň täze habarlar

Aşgabatda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli sergi geçiriler

09.12.2023 | 21:02 |
 Aşgabatda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli sergi geçiriler

11-nji dekabrda Türkmenistanyň Suraşkeşler birleşiginiň sergi zalynda ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli “Bitaraplyk---bagtyň baky bahary” atly sergi geçiriler.

Sergide baýry, görnükli suratkeşleriň, şeýle hem ýaş sungat işgärleriniň şekillendiriş sungaty, grafika, keramika, kilimçilik ýaly ugurlary boýunça 80-ne golaý işleri görkeziler.

Işleriň awtorlarynyň hatarynda Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzalary Saparmämmet Meredow, Meret Gylyjow, Gahryman Goçmyradow, Polat Garryýew, Anna Jumanyýazow, Orazgylyç Öwezow, Aleksandr Kinýakin dagylar bar.

Sergi paýtagtymyzyň ähli ýaşaýjylary we myhmanlary üçin açyk bolar.

ORIENT news

Foto: Redaksiýanyñ arhiwinden

Şeýle hem okaň: