Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Sloweniýada we Gresiýada ýurdumyzyň ilçilerini wezipä belledi

17.06.2024 | 04:20 |
 Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Sloweniýada we Gresiýada ýurdumyzyň ilçilerini wezipä belledi

16-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň ilçilerini bellemek baradaky Permanlara gol çekdi.

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Esen Aýdogdyýew, şol bir wagtda Türkmenistanyň Sloweniýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Moskwa şäheri) wezipesine bellenildi.

Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Toýly Kömekow, şol bir wagtda Türkmenistanyň Gresiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Rim şäheri) wezipesine bellenildi.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: