Iň täze habarlar

TDHÇB-de söwdalar: gurluşyk materiallary hem-de ýeňil senagat önümleri uly islegden peýdalandy

13.06.2024 | 11:17 |
 TDHÇB-de söwdalar: gurluşyk materiallary hem-de ýeňil senagat önümleri uly islegden peýdalandy

Çarşenbe güni, 12-nji iýunda, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda ýeňil senagat önümleri hem-de gurluşyk materiallary ýerlenildi.

Gyrgyzystanyň telekeçileri jinsi matasyndan kurtgalary, şortylary we jalbarlary satyn almak boýunça türkmen kompaniýasy bilen geleşik baglaşdylar.

Türkmenistanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginden düz (float) aýna satyn aldylar.

Söwdalaryň dowamynda jemi bahasy 6 017 321,73 manada we 15 284,90 amerikan dollaryna deň bolan 3 geleşik baglaşyldy.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň kotirowkalary bilen şu salgyda tanşyp bilersiňiz.

ORIENT news

Foto: exchange.gov.tm

Şeýle hem okaň: