Iň täze habarlar

Haj 2024: Saud Arabystanyna 530 müňden gowrak zyýaratçy geldi

29.05.2024 | 09:39 |
 Haj 2024: Saud Arabystanyna 530 müňden gowrak zyýaratçy geldi

Bu ýyl haj möwsüminde Saud Arabystanyna 530 müňden gowrak zyýaratçy geldi. Bu barada ýurduň Baş pasport müdirligi habar berdi.

Dini zyýaraty berjaý etmek isleýänleriň aglaba bölegi uçar bilen gelýär. Olaryň diňe 19-sy deňiz ýoly arkaly geldi.

Müdirlik ähli zyýaratçylaryň rahat gelmegini üpjün etmek isleýändigini aýtdy. Hususan-da, müdirlik iň täze tehnologiýany ulanýar we ýurda giriş amallaryna kömek etmek üçin köp dil bilýän işgärler işleýärler.

ORIENT news

Foto: arabianbusiness.com

Şeýle hem okaň: