Iň täze habarlar

Geçen çärýekde smartfon bazary 8,4% ösdi

16.04.2024 | 11:13 |
 Geçen çärýekde smartfon bazary 8,4% ösdi

«International Data Corporation» (IDC) halkara gözleg kompaniýasynyň berýän maglumatlaryna görä, şu ýylyň birinji çärýeginde smartfon bazary 8,4% ösüş gazandy.

Bütin dünýäde 289,4 million smartfon ýerlenildi, bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 7,8% köpdür.

«Samsung» «Apple» kompaniýasyndan öňe geçip, ýene-de iň uly üpjün ediji boldy. Günorta Koreýanyň öndürijisiniň paýy 20,8% bolup, ol 60,1 million smartfon ýerledi. Ýöne geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, kompaniýanyň ýerlän önümleriniň mukdarynyň 0,7% azalandygyny bellemek gerek.

Ilkinji üçlügi tamamlan Hytaýyň «Xiaomi» kompaniýasy bolsa ýerlenilen önümleriň mukdaryny 33,8 % artdyryp, 40,8 million smartfona ýetirdi.

Dördünji orunda 28,5 million smartfon ýerlän we bazardaky paýy 9,9% bolan Hytaýyň ýene bir kompaniýasy «Transsion» ýerleşdi. Ol ýylyň dowamynda üpjünçiligini birbada 84,9% ýokarlandyrdy.

IDC-niň analitikleriniň pikiriçe, ýakyn wagtda «Samsung» we «Apple» smartfon bazarynda öňdebaryjy orunlaryny saklamaklaryny dowam etdirerler.

Kompaniýalaryň wekilleri smartfonlaryň ortaça satuw bahasynyň ýokarlanýandygyny tassyklaýarlar.

ORIENT news

Foto: iphones.ru

Şeýle hem okaň: