Iň täze habarlar

ÝB-de «iPhone» üçin mobil programmalaryň ilkinji alternatiw dükany açylar

02.03.2024 | 17:12 |
 ÝB-de «iPhone» üçin mobil programmalaryň  ilkinji alternatiw dükany açylar

Aprel aýynda Ýewropa Bileleşiginde iOS platformasy üçin mobil programmalaryň ilkinji alternatiw dükany açylar.

«Setapp» dükanynyň beta nusgasy programma üpjünçiligini işläp düzüji «MacPaw» kompaniýasy tarapyndan işe girizildi.

«iOS» üçin niýetlenen «Setapp» işewürlik we taslama düzmek üçin programma üpjünçiligini, peýdaly gulluk programmalaryny, öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin hyzmatlary we başga-da dürli mümkinçilikleri hödürlär.

Ol abunalyk esasynda elýeterli bolar we bir aýlyk abuna ýazylmak arkaly ulanyjylara 230-dan gowrak başga kompaniýalaryň mobil programmalaryna elýeterliligi üpjün eder. «MacPaw» kompaniýasynyň önümleriň marketingi boýunça dolandyryjysy Ýaroslaw Stepanenkonyň bellemegine görä, abunalyk bahalary adaty abuna nyrhlarynyň görnüşlerine uýgunlaşdyrylar.

Dükanda eýýäm elýeterli bolan mobil programmalaryň arasynda «n-Track Studio» aýdym-saz programma üpjünçiligi, «MindNode» taslamalary meýilleşdiriji we «Session» öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin gurallar toplumy bardyr.

«Biz programma üpjünçiligi pudagynda has gowy we has köp görnüşli programmalar ekoulgamyna tarap täze ýol gurýarys» diýip, «MacPaw» kompaniýasynyň baş direktory Aleksandr Kosowan belledi we kompaniýanyň mobil programmalar ýygyndysyny saýlamaklyga ünsli çemeleşýändigini sözüniň üstüne goşdy.

ORIENT news

Foto: 3dnews.ru

Şeýle hem okaň: