Iň täze habarlar

Aşgabatda Azerbaýjanyň medeniýeti we aşhana sungaty bilen tanyşdyrýan çäre geçirildi

24.02.2024 | 15:08 |
 Aşgabatda Azerbaýjanyň medeniýeti we aşhana sungaty bilen tanyşdyrýan çäre geçirildi

Azerbaýjanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Aşgabatda "Azerbaýjan aşhana sungaty we medeniýeti" ady bilen çäre geçirdi.

Çärä daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalarynyň, ýurtda ýaşaýan azerbaýjan milletiniň wekilleri gatnaşdylar.

Çäräniň dowamynda azerbaýjan aşhanasynyň milli tagamlary we süýjülikleri bu ýere gelenlere hödür edildi hem-de azerbaýjan halk tanslary ýerine ýetirildi. Bu ýere gelen myhmanlar azerbaýjan halkynyň aýdym-saz sungaty bilen hem ýakyndan tanyş boldular. Bu ýerde görkezilen wideofilmde ýurduň taryhy, medneiýeti we dürli ugurlarda gazanan üstünlikleri beýan edildi.

Çäräniň dowamynda Azerbaýjan we onuň halky barada sorag-jogap bäsleşigi geçirildi. Onuň ýeňijilerine bolsa ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

ORIENT news

Foto: Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy

Şeýle hem okaň: