Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň Büzmeýin etrabyna täze häkim belledi

24.02.2024 | 14:15 |
 Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň Büzmeýin etrabyna täze häkim belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Nurmuhammet Annagurbanowy Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň häkimi wezipesine bellemek hakynda Permana gol çekdi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi mälim edýär.

Büzmeýin etraby Aşgabat şäheriniň iri etraplarynyň biri bolup, onuň çäklerinde iri önümçilik we durmuş desgalary giňden ýaýrandyr.

ORIENT news

Foto: tdh.gov.tm

Şeýle hem okaň: