Iň täze habarlar

SpaceX käbir emeli hemralary ulanyjylara has amatly ýerleşdirmek isleýär

24.02.2024 | 08:30 |
 SpaceX käbir emeli hemralary ulanyjylara has amatly ýerleşdirmek isleýär

SpaceX kompaniýasy Starlink internet-hyzmatynyň käbir hemralaryny ulanyjylara ýakynrak ýerleşdirmek isleýär. Munuň üçin kompaniýa ABŞ-nyň Aragatnaşyk boýunça federal komissiýasyna öz hemralaryny Ýeriň üstünden 340-360 km belentlikde ýerleşdirmäge rugsat almak üçin ýüz tutdy. Bu häzirki ulanylýan orbitalardan 200 km pesdir.

Netijede, Starlink internetini ulanýan ulanyjylara, kärhanalara we degişli gulluklara hödürlenilýän hyzmatlaryň hili ýokarlanar.

Hususan-da, onlaýn işlemek, bilim almak we telelukmançylyk üçin goşundylaryň işiniň netijeliligini we durnuklylygyny üpjün etmäge ýardam berer.

Pes orbitalarda hereket etmek hemralaryň çaknyşmak töwekgelçiligini azaldar, zerur bolan ýagdaýynda olary ulanyşdan çykarmak işini ýeňilleşdirer.

ORIENT news

Foto: 3dnews.ru

Şeýle hem okaň: