Iň täze habarlar

Döwlet haryt çig-mal biržasynda 50 million 863 müň dollarlyk geleşikler baglaşyldy

28.11.2023 | 12:49 |
 Döwlet haryt çig-mal biržasynda 50 million 863 müň dollarlyk geleşikler baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 29-sy hasaba alyndy. Bu barada “Türkmenistan:Altyn asyr” onlaýn gazeti habar berýär.

Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen ýangyç mazudyny, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen karbamidi satyn aldylar.

Mundan başga-da, daşary ýurt puluna BAE-niň, Azerbaýjanyň we Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri boýalan tüýjümek önümleri, nah ýüplügi, jins 1matany satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 50 million 863 müň dollaryndan gowrak boldy.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 16 million 725 müň manatdan gowrak bolan pagta galyndysyny, çig ýag turşulygyny, flanel matany, el halylaryny, ýorgan-düşek toplumlaryny, aşgarlanmadyk bizi we çig ýüpegi satyn aldylar.

ORIENT news

Foto: turkmenistan.gov.tm

Şeýle hem okaň: