Iň täze habarlar

Huawei Сonneсt 2023 sergisinde kiçi we orta işewürligi sanlylaşdyrmaga niýetlenen öňdebaryjy tehnologiýalar bilen tanyşdyryldy

26.11.2023 | 16:26 |
 Huawei Сonneсt 2023 sergisinde kiçi we orta işewürligi sanlylaşdyrmaga niýetlenen öňdebaryjy tehnologiýalar bilen tanyşdyryldy

Parižde geçen Huawei Сonneсt 2023 sergisinde kiçi we orta kärhanalary sanlylaşdyrmaga we olaryň işiniň ekologiýa talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmäge niýetlenen iň täze tehnologiýalar görkezildi diýip Euronews habar berýär.

Serginiň temasy “Sanlylaşdyrmagy çaltlandyrmak we ýaşyl tehnologiýalar”.

Kompaniýalaryň wekilleri energetika, bölek söwda, ulag we önümçilik ulgamlaryndaky esasy sanly çözgütler, şeýle hem daşky gurşawa zyýan ýetirmeýän, ykdysadyýete geçmäge ýardam berýän innowasion tehnologiýalar bilen tanyşdyrdylar.

Ammarlarda işi ýeňilleşdirýän awtomatik ýagdaýda dolandyrylýan ulag serişdeleri, skanerler we ekranlar bilen üpjün edilen alyjy arabalary, harytlaryň belliklerini täzelemäge mümkinçilik berýän ýörite mobil goşundy ýaly täze enjamlar we tehnologiýalar görkezildi.

Huawei Teсhnologies kompaniýasynyň wekili Ken Hu tutuş dünýäde has “ýaşyl”, sanly we howpsuz geljegi kemala getirmek üçin kompaniýanyň hyzmatdaşlygy dowam etdirjekdigini belledi.

ORIENT news

Foto: huawei.com

Şeýle hem okaň: