Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýä sapary meýilleşdirilýär

25.09.2023 | 13:25 |
 Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýä sapary meýilleşdirilýär

Prezident Serdar Berdimuhmedowyň Türkiýä sapary meýilleşdirilýär. Bu barada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa doglan güni mynasybetli ýollan hatynda mälim edilýär.

“Türkiýe Respublikasyna meýilleşdirýän saparyňyzyň dowamynda Siz bilen görnüşmäge örän şatdyryn” diýlip hatda bellenýär. Türkiýäniň Prezidenti ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ikitaraplaýyn görnüşde we halkara guramalaryň çäklerinde geljekde has-da çuňlaşdyryljakdygyna ynam bildirýär.

Serdar Berdimuhamedow 22-nji sentýabrda 42 ýaşady. Türkmenistanyň Prezidentiniň doglan güni mynasybetli daşary ýurtlaryň döwlet we Hökümet ýolbaşçylarynyň birnäçesinden gutlag hatlary gelip gowuşdy.

ORIENT news

Foto: tccb.gov.tr

Şeýle hem okaň: