Iň täze habarlar

Wladimir Putin telefon arkaly Serdar Berdimuhamedowy gutlady

22.09.2023 | 15:02 |
 Wladimir Putin telefon arkaly Serdar Berdimuhamedowy gutlady

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin 42 ýaş toýy mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedowy telefon arkaly bolan söhbetdeşliginde gutlady.

Russiýanyň Prezidenti döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, abadançylyk we döwlet işinde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw etdi. Wladimir Putiniň nygtamagyna görä, Russiýada Prezident Serdar Berdimuhamedowyň ýurtlaryň arasynda däp bolan netijeli gatnaşyklary pugtlandyrmaga gönükdirilen tagallalaryna ýokary baha berilýär.

Mähirli gutlaglar we dostluk gatnaşyklary üçin minnetdarlyk bildiren Prezident Serdar Berdimuhamedow iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejesine kanagatlanma bildirdi.

Kremliň habar bermegine görä, telefon söhbetdeşliginde çuň strategik hyzmatdaşlyk häsiýetli rus-türkmen gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn esasda mundan beýläk-de ösdürmäge özara ygrarlylyk tassyklanyldy.

ORIENT news

Foto: "TASS" habarlar agentligi

Şeýle hem okaň: