Iň täze habarlar

TDHÇB-daky söwdalaşyklar: daşary ýurtly işewürler STG we dokma önümlerine gyzyklanma bildirdi

08.06.2023 | 14:46 |
 TDHÇB-daky söwdalaşyklar: daşary ýurtly işewürler STG we dokma önümlerine gyzyklanma bildirdi

Çarşenbe güni, 7-nji iýunda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalaşyklarda jemi bahasy $3,6 mln amerikan dollaryna we 687,5 müň türkmen manadyna deň bolan 10 geleşik baglaşyldy – ORIENT-iň habarçysy habar berýär.

Owganystandan gelen telekeçiler suwuklandyrylan gazyň 5 müň tonnasyny satyn aldylar, önümiň her tonnasyna $319,80 amerikan dollary baha berdiler. Geleşikleriň jemi bahasy $1,5 mln amerikan dollaryndan geçdi.

Gyrgyzystandan gelen işewürler 127 müň kg tüýjümek önümleriniň dürli görnüşlerini $579,80 amerikan dollaryna satyn aldylar.

BAE-den we Gyrgyzystandan gelen kompaniýalar 547,6 müň kg nah ýüplügi $1 mln amerikan dollaryndan gowraga satyn aldylar.

Hytaýyň işewür toparlarynyň wekilleri flanel matanyň 240 müň inedördül metrini $59,6 müň amerikan dollaryna we ýorgan-düşek daşlyklaryň 34,1 müň toplumyny $285,7 müň amerikan dollaryna satyn almak barada geleşik baglaşdylar.

Içerki bazarda ýerli telekeçi bugdaý ýarmasynyň 250 tonnasyny 687,5 müň manada satyn aldy.

Söwdalaşyklara goýlan harytlar barada maglumatlar bilen Türkmenistanyň Döwlet haryt we çig mal biržasynyň resmi web saýty arkaly şu ýerden tanşyp bilersiňiz.

Oba hojalygy, senagat we aragatnaşyk bölümlerinde, şeýle hem söwda toplumynda söwdalaşyk duşenbe-anna günleri 16:00-da, şenbe güni sagat 11:30-da başlanýar. Nebit we gaz pudagynda birža söwdasy duşenbe-anna günleri 16:30-da, şenbe güni 12:00-da başlanýar.

Şol bir wagtyň özünde, tmex.gov.tm web sahypasynda, birža harytlaryny gönümel öndürijilerden satmak teklipleri bilen funksional platformanyň üsti bilen habarlaşyp bilersiňiz. Şeýle hem birža harytlarynyň satuwy barada bildirişleri hem çap edip bolýar.

ORIENT habarlar

Foto: redaksiýanyň arhiwinden

Şeýle hem okaň: