Iň täze habarlar

Eýran bilen Türkmenistanyň arasynda elektrik geçiriji ulgamlaryň kuwwaty iki esse artar

30.05.2023 | 20:20 |
 Eýran bilen Türkmenistanyň arasynda elektrik geçiriji ulgamlaryň kuwwaty iki esse artar

Häzirki wagtda Eýran bilen Türkmenistanyň arasynda 500 MWt energiýa alyş- çalyş kuwwaty iki ýurduň arasynda täze elektrik geçiriji liniýa açylandan soň iki esse artar. Bu barada Eýranyň Energetika ministri Ali Akbar Mehrabyan Tährana sapar amala aşyrýan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýanyndaky türkmen wekiliýeti bilen sişenbe güni geçirilen duşuşykdan soň žurnalistlere aýtdy.

Ministriň sözlerine görä, duşuşykda Mary bilen Sarahsyň arasynda uzynlygy 150 km bolan dört aýlawly elektrik geçiriji liniýasynyň gurluşygynyň we ulanyşa berilmeginiň möhletleri ylalaşyldy. Bu taslamanyň potratçysy Eýranda öndürilen enjamlary we desgalary ulanýan eýran kompaniýasydyr.

Baý tebigy gaz gorlary we häzirki zaman gaz turbinalary bilen enjamlaşdyrylan elektrik beketler ulgamynyň gurulmagy Aşgabadyň sebitde iri elektrik eksportçysy bolmagyna mümkinçilik döretdi. 2022-nji ýylda onuň eksporty 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 30% ösdi. Ýurdumyz Eýrany, Owganystany, Özbegistany, Gyrgyzystany elektrik energiýasy bilen üpjün edýär.

ORIENT news

Foto: standard.net

Şeýle hem okaň: