Iň täze habarlar

Türkmenistanda galla oragy möwsümi 2-nji iýunda başlar

26.05.2023 | 23:41 |
 Türkmenistanda galla oragy möwsümi 2-nji iýunda başlar

Türkmenistanda galla oragy möwsümi 2-nji iýunda başlar. Şol gün, Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda bugdaý hasylyny ýygnamaga başlarlar. Bir hepde soň, ýagny 9-njy iýunda Balkan we Daşoguz welaýatlary olara goşular.

Anna güni, 26-njy maýda geçirilen hökümet mejlisinde Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow, galla ýygymy kampaniýasynyň başlanýan senesini yglan etdi. Döwlet Baştutany halkyň hormatly ýaşulularyndan hasyl möwsümini adaty bereket dabarasy bilen açmagyny haýyş etdi.

Hasyl ýygymynyň başlanmagyna tejribeli hünärmenler we oba hojalyk alymlary tarapyndan geçirilýän ýaş daýhanlar we maşyn operatorlary üçin giň seminarlar bagyşlandy.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: