Iň täze habarlar

Aziýanyň olimpiýa geňeşi rus we belorus türgenlerine Aziýa oýunlaryna gatnaşmagy teklip etdi

26.01.2023 | 20:18 |
 Aziýanyň olimpiýa geňeşi rus we belorus türgenlerine Aziýa oýunlaryna gatnaşmagy teklip etdi

– Aziýanyň olimpiýa geňeşi (OCA) rus we belorus türgenlerine Aziýa oýunlaryna gatnaşmagy teklip etdi – diýlip, guramanyň internet saýtynda habar berilýär.

Dekabr aýynda, Olimpiýa sammitinde OCA-nyň başlygy Russiýa Federasiýasynyň türgenlerini Aziýadaky ýaryşlarda kabul etmäge taýýardygyny aýtdy. Çarşenbe güni Halkara olimpiýa komitetiniň ýerine ýetiriji komiteti OCA-nyň russiýalylara ýaryşa gatnaşmak mümkinçiligini döretmek başlangyjyny goldady.

“OCA sportuň birleşdiriji güýjüne we milletine ýa-da pasportyna garamazdan, ähli türgenlerde ýaryşlara gatnaşmaga mümkinçiligiň bolmalydygyna ynanýar. OCA rus we belorus türgenlerine sebitde geçirilýän ýaryşlara, şol sanda Aziýa oýunlaryna gatnaşmagy teklip etdi” – diýlip, habarda bellenilýär.

Aziýa oýunlary 23-nji sentýabrdan 8-nji oktýabr aralygynda Hytaýyň Hançžou şäherinde geçiriler.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: