Iň täze habarlar

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistan bilen Russiýanyň hyzmatdaşlygynyň möhümdigini belledi

21.01.2023 | 16:46 |
 Serdar Berdimuhamedow Türkmenistan bilen Russiýanyň hyzmatdaşlygynyň möhümdigini belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow RF-nyň premýer-ministri Mihail Mişustin bilen geçiren gepleşikleriniň dowamynda Russiýa Federasiýasy bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhümdigini belledi – diýip, Russiýanyň hökümetiniň metbugat gullugy habar berýär.

Türkmenistanyň baştutany ýurtlaryň işjeň syýasy dialogy alyp barýandyklaryny, söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürýändiklerini, medeni-ynsanperwer ugurda özara hyzmatdaşlyk etmegi dowam etdirýändiklerini nygtady. Parlamentara gatnaşyklaryň giňeldilmegine aýratyn üns berilýär.

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlykda iki ýurduň sebitleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk möhüm orny eýeleýär. Serdar Berdimuhamedow Tatarystan Respublikasy, Sankt-Peterburg, Astrahan oblasty we RF-nyň beýleki subýektleri bilen üstünlikli özara gatnaşyklary nygtap geçdi.

Mihail Mişustin şu günki günde Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň ilkinji nobatdaky wezipedigini nygtady. Özara haryt dolanyşygy 1 mlrd. dollar derejesinde bolup, ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçiligi uludygy bellenildi.

Şeýle hem premýer-ministr maşyn gurluşygynda, energetika we nebit-gaz toplumynda, oba hojalygynda we sanly ykdysadyýetde ýurtlaryň üstünlikli özara hyzmatdaşlyk edýändiklerini aýtdy.

Gepleşikleriň netijesinde migrasiýa, bilim, gümrük babatynda, şeýle hem balyk tutmak, ösümlikleriň karantini we suwdan peýdalanmak meseleleri boýunça 10 resminama gol çekildi.

Taraplar energetika, nebit-gaz senagaty, gurluşyk, oba hojalygy we sanly tehnologiýalaryň ösdürilmeginde özara hyzmatdaşlyk etmegi dowam etdirmek barada ylalaşdylar.

ORIENT habarlar

Foto: government.ru

Şeýle hem okaň: