Iň täze habarlar

Gurbanguly Berdimuhamedow we KITA-nyň başlygy türkmen-koreý ulag hyzmatdaşlygy barada pikir alyşdylar

30.11.2022 | 22:40 |
 Gurbanguly Berdimuhamedow we KITA-nyň başlygy türkmen-koreý ulag hyzmatdaşlygy barada pikir alyşdylar

Türkmenistanyň parlamentiniň ýokarky palatasynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň üstaşyr geçelgeleriniň özüne çekijiligini beýan etmek bilen, Koreýanyň Halkara Söwda Assosiasiýasynyň (KITA) prezidenti Kristofer Lu bilen geçiren duşuşygynda Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky ulag hyzmatdaşlygynyň ösüşi barada pikir alyşdy.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Koreýa Respublikasyna bolan resmi saparynyň çäklerinde ikitaraplaýyn gepleşikleriň jemleri boýunça taraplar iki ýurduň ulag we üstaşyr geçelgelerinden netijeli peýdalanmak, şeýle hem bar bolan infrastrukturanyň mümkinçilikleri baradaky meselelere ünsi çekdiler. Bu barada TDH agentligi habar berýär.

Hususan-da, gürrüň Günorta Koreýanyň önümlerini Ýewropa ýurtlaryna ibermekde uly mümkinçiliklere eýe bolan Türkmenbaşy halkara deňiz porty barada barýar.

Gepleşikleriň dowamynda Türkmenistanyň möhüm awtoulag ýollaryndan we demir ýollaryndan peýdalanmak mümkinçiligi barada hem nygtalyp geçildi.

ORIENT news
Surat: redaksiýanyň arhiwinden

Şeýle hem okaň: