Iň täze habarlar

Türkmenistan alkogol üçin goşmaça tölegleriň möçberlerini we temmäki satmagyň ýaş çägini ýokarlandyrýar

30.11.2022 | 21:06 |
 Türkmenistan alkogol üçin goşmaça tölegleriň möçberlerini we temmäki satmagyň ýaş çägini ýokarlandyrýar

Türkmenistanda kanunçylyga girizilen üýtgetmeleriň çäginde alkogol öndürmek we import etmek üçin goşmaça tölegleriň möçberleri, şeýle hem temmäki önümlerini satmagyň ýaş çäkleri 18 ýyldan 21 ýyla çenli ýokarlandyryldy.

Şu gün Türkmenistanyň resmi metbugatynda Türkmenistanyň «Salgytlar hakynda» bitewi kanunyna we «Raýatlaryň saglygynyň temmäki tüssesiniň täsirinden we temmäki önümlerini ulanmagyň netijelerinden goralmagy hakynda» kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar hakynda degişli kanunlar çap edildi.

Şeýlelik bilen, ýurtda öndürilýän güýçli alkogolly içgiler üçin goşmaça tölegleriň möçberleri 53% -den 61% -e, Türkmenistanyň çägine getirilýän temmäki önümler üçin 93% -den 116% -e çenli ýokarlandy.

Maglumat: Goşmaça tölegleriň möçberleri önüme bolan islegi kadalaşdyrmak üçin girizilen önüm üçin gytaklaýyn salgytdyr. Goşmaça tölegleriň möçberleriniň ýokarlanmagy bahalaryň ýokarlanmagyna we islegiň peselmegine getirýär, goşmaça tölegleriň möçberleriniň peselmegi bolsa bahalaryň arzanlamagyna we islegiň ýokarlanmagyna getirýär.

ORIENT news
Surat: inform.kz

Şeýle hem okaň: