Iň täze habarlar

Pakistanyň premýer-ministri TAPI taslamasynyň öz wagtynda durmuşa geçirilmegine ygrarlydygyny aýtdy

03.10.2022 | 21:53 |
 Pakistanyň premýer-ministri TAPI taslamasynyň öz wagtynda durmuşa geçirilmegine ygrarlydygyny aýtdy

Pakistanyň premýer-ministri Şahbaz Şarif ýurduň ýurduň Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gazgeçirijisiniň taslamasynyň öz wagtynda tamamlanmagyna ygrarlydygyny aýtdy.

Bu barada TDH tarapyndan şu gün neşir edilen Pakistanyň hökümet baştutanynyň garaşsyzlygyň 31 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa iberen gutlag hatynda aýdylýar.

Şeýle hem, Şahbaz Şarif Pakistanyň Türkmenistan bilen özara gyzyklanma bildirilýän ähli ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegi maksat edinýändigini mälim etdi we bilelikdäki tagallalar arkaly ýurtlaryň dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny hasam çuňlaşdyryp biljekdigine ynam bildirdi.

ORIENT news
Foto: outlookindia.com

Şeýle hem okaň: