Iň täze habarlar

Wena halkara merkezinde yurdumyza Türkmenistanyň Awstriýadaky täze ilçisi wekilçilik eder

28.08.2022 | 02:34 |
 Wena halkara merkezinde yurdumyza Türkmenistanyň Awstriýadaky täze ilçisi wekilçilik eder

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Awstriýadaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Hemra Amannazarowy BMG-nyň Wenadaky ştab-kwartirasynda Hemişelik wekili, Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat ösüşi boýunça guramasynyň (UNIDO) ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik wekili, şeýle hem Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň wekiliýetiniň baştutany wezipelerine belledi.

Mundan başga-da, Amannazarow sekretariatlary Wena halkara merkezinde ýerleşýän Ýadro synaglaryny hemmetaraplaýyn gadagan etmek baradaky Şertnama guramasynyň taýýarlaýyş toparynyň ýanyndaky wekili we Atom energiýasy boýunça halkara agentligiň ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik wekili wezipelerine bellendi.

ORIENT news

Şeýle hem okaň: