Iň täze habarlar

Türkmenistan we BAE bilelikde işewürlik forumyň geçirilmegine taýýarlyk görýär

24.06.2024 | 09:55 |
 Türkmenistan we BAE  bilelikde işewürlik forumyň geçirilmegine taýýarlyk görýär

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň wekilleri BAE-niň Türkmenistandaky ilçisi Ahmet Al Hameli bilen ýakynda geçiriljek “Türkmenistan -BAE” işewürlik forumyna taýýarlyk görmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasyna metbugat gullugy habar berýär.

Taraplar bu çäräniň özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmäge ýardam berjekdigine hem-de Türkmenistan bilen BAE-niň kompaniýalarynyň arasynda ykdysadyýetiň dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň täze mümkinçiliklerini açjakdygyna ynam bildirdiler.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň wekilleri Arap dünýäsiniň öňdebaryjy ykdysadyýetine eýe bolan BAE bilen energetika, maýa goýum, ulag we kommunikasiýa ýaly esasy ugurlarda gatnaşyklary ösdürmegiň möhümdigini bellediler.

“Türkmenistan -BAE” işewürlik forumy 25-nji iýunda Aşgabatda geçiriler.

ORIENT news

Foto: tstb.gov.tm

Şeýle hem okaň: