Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda nebithimiýa we ýeňil senagatyň önümleri ýerlenildi

11.04.2024 | 21:44 |
 Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda nebithimiýa we ýeňil senagatyň önümleri ýerlenildi

Sişenbe güni, 9-njy aprelde, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda nebithimiýa we ýeňil senagatyň önümleri ýerlenildi.

Owganystanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň we Ukrainanyň telekeçileri “Türkmennebit” we “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleri bilen suwuklandyrylan gazy we “B” kysymly karbomidi satyn almak barada geleşikleri baglaşdylar.

Germaniýanyň işewürleri türkmen kompaniýasy bilen buýan kökli çaý içgisini satyn almak barada geleşik baglaşdylar.

Söwdalaryň dowamynda umumy bahasy $4 184 812,50 bolan 8 geleşik baglaşyldy.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň kotirowkalary bilen şu salgyda tanşyp bolýar.

ORIENT news

Foto: exchange.gov.tm

Şeýle hem okaň: