Iň täze habarlar

“PETRONAS Carigali (Türkmenistan) Sdn Bhd” kompaniýasy tehniki howpsuzlyk we deňiz amallary boýunça okuw maslahatlaryny gurady

22.02.2024 | 19:45 |
 “PETRONAS Carigali (Türkmenistan)  Sdn Bhd” kompaniýasy tehniki howpsuzlyk we deňiz amallary boýunça okuw maslahatlaryny gurady

“PETRONAS Carigali (Türkmenistan) Sdn Bhd” kompaniýasy “Balkan” gämigurluşyk we abatlaýyş zawodynyň inženerleri üçin “Tehniki howpsuzlyk we deňiz amallary” atly tema boýunça gysga möhletleýin okuw maslahatyny gurady diýip, “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň saýtynda habar berilýär.

Okuw maslahaty ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň çäklerinde guraldy. Oňa zawodyň 20-den gowrak inženeri gatnaşdy.

Olar tehniki howpsuzlygyň deňizdäki esasy düzgünleri, şeýle hem deňizde ýörite ýerine ýetirilýän işleriň görnüşleri bilen tanyşdylar.

“Balkan” zawodynyň okuw maslahatyna gatnaşan inženerlerine “PETRONAS Carigali (Türkmenistan) Sdn Bhd” kompaniýasy tarapyndan ýörite güwänamalar berildi.

  1. ORIENT news

Foto: business.com.tm

Şeýle hem okaň: