Iň täze habarlar

Türkmen wekiliýeti “Kazan Digital Week 2023” forumyna gatnaşdy

22.09.2023 | 21:30 |
 Türkmen wekiliýeti “Kazan Digital Week 2023” forumyna gatnaşdy

“Kazan Digital Week” halkara forumy 48 ýurtdan 25 müň adamy bir ýere jemledi. 20-22-nji sentýabrda Kazanda geçirilen foruma birnäçe gatnaşyjylar, şeýle hem, Aşgabat şäher telefon ulgamynyň (AŞTU) we “TM CELL” markasy boýunça hyzmatlary berýän Türkmenistanyň öýjükli aragatnaşyk ulgamy bolan Altyn Asyr kompaniýasynyň wekillerini öz içine alýan türkmen delegasiýasy bardy. Bu barada Türkmenistanyň Kazandaky Baş konsullygynyň web sahypasynda habar berildi.

Çäräniň bolan ýeri “Kazan Expo” sergi merkezi, sanly tehnologiýalary öndürijiler bilen ulanyjylaryň arasynda ylmy, tehniki we işewür maglumatlary alyşmak üçin täsirli platforma boldy. Bu günler 10 tematiki we bäş sany hyzmatdaşlar konferensiýasynda 106 bölüm, panel çekişmeleri we önüm çykyşlary boldy. Kazan IT-Park maksatnamasy forumda giň gerimde - stend, sessiýa we spiker bilen hödürlendi.

Şeýle hem, forumda ýokary tehnologiýaly taslamalaryň, programma üpjünçiliginiň, apparat we programma üpjünçilik ulgamlarynyň sergisi, tehnologiýa we enjamlaryň iş nusgalary görkezildi.

ORIENT news

Foto: kazandigitalweek.com

Şeýle hem okaň: