Iň täze habarlar

National Geographic Qazaqstan ekspedisiýasy «Marsian peýzažlary» surat taslamasyny taýýarlaýar

06.06.2023 | 22:56 |
 National Geographic Qazaqstan ekspedisiýasy «Marsian peýzažlary» surat taslamasyny taýýarlaýar

«National Geographic Qazaqstan» žurnalynyň redaksiýasy tarapyndan Aktau şäher häkimliginiň goldawy bilen gurnalan «Marsian peýzažlary» ekspedisiýasy Mangystau welaýatynda syýahatçylygyň ösüşini görkezmek üçin surat materiallaryny taýýarlar. Suratlar sebitiň aýratyn tebigaty we täsin landşafty barada gürrüň berer diýip, «Gazagystanskaýa Prawda» neşiri habar berýär.

Ekspedisiýanyň düzümine Gazagystanyň suratçylary, syýahat blogerleri, wideograflar we «National Geographic Qazaqstan» žurnalynyň redaksiýasynyň hünärmenleri girdi. Olaryň ugry Tamşaly, Kapamsaý, Toryş, Gyzylkup ýaly ajaýyp syýahatçylyk ýerlerinden, Beket ata, Sultan epe we Mangystau sebitiniň beýleki tanalýan we meşhur ýerlerinden geçýär.

Ekspedisiýanyň netijesinde Aktau şäherinde «Marsian peýzažlary» surat sergisi geçiriler. Sergi «National Geographic Qazaqstan»-yň redaksiýasy tarapyndan saýlanjak iň oňat 25 eseri öz içine alar.

ORIENT news

Foto: kazpravda.kz

Şeýle hem okaň: