Iň täze habarlar

Gowy netijelere garaşýarys: Türkmenistan Müsürde karate ýaryşyna gatnaşar

26.01.2023 | 22:13 |
 Gowy netijelere garaşýarys: Türkmenistan Müsürde karate ýaryşyna gatnaşar

Türkmen türgeni 26-31-nji ýanwarda Kairde (Müsür) geçiriljek abraýly Karate 1 premýer-ligasynyň möwsüminiň açylyş tapgyryna gatnaşar.

Türkmenistanyň Karate federasiýasynda ORIENT-e gürrüň berilişi ýaly, bu ýaryşlarda Baýram Ýalkapowyň ýolbaşçylygynda birinjilige dalaş etjek Dawut Nazmyradow ýurduň ýeke-täk wekili bolar.

― Bu liga dünýä reýtinginde öňdebaryjy orunlary eýeleýän karateçiler gatnaşýar. Dawut Nazmyradow şolaryň biri boldy. Ondan gowy netijelere, iň esasysy – ýeňşe garaşýarys, - diýip, Türkmenistanyň Karate federasiýasynyň wekili biz bilen öz pikirini paýlaşdy.

1-1.jpg

Dawut Nazmyradow Türkiýede, Horwatiýada, Azerbaýjanda, Çilide, Italiýada geçirilen abraýly halkara ýaryşlaryna gatnaşyp, dürli derejedäki kuboklara we medallara mynasyp boldy. Ol Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň 2-nji ýyl talyby.

Ýaryş Halkara karate federasiýasynyň howandarlygynda geçirilýän karate ýaryşlarynyň birnäçe tapgyrynyndan ybarat. Türkmen türgeni olaryň iň abraýlysyna - premýer-liga gatnaşar.

Ondan başga-da, ýaryşa 61 ýurtdan 427 karateçi gatnaşar. Liganyň indiki tapgyrlary Rabatda (Marokko, 12-14-nji maý), Fukuokede (Ýaponiýa, 9-11-nji iýun) we Dublinde (Irlandiýa, 8-10-njy sentýabr) dowam eder.

Artur PETROSÝANS

Foto: wkf.net

Şeýle hem okaň: