Iň täze habarlar

«Berkarar» kinoteatrynda mart aýynyň 20-22-si aralygynda görkeziljek filmleriň tertibi

20.03.2023 | 10:35
«Berkarar» kinoteatrynda mart aýynyň 20-22-si aralygynda görkeziljek filmleriň tertibi
Aşgabat şäheri, Atatürk köçesi, «Berkarar» söwda we dynç alyş merkezi, üçünji gat, «Berkarar» kinoteatry

Zal 1
11:10 Şazam! Hudaýlaryň gazaby 40 ТМТ
13:35 Şazam! Hudaýlaryň gazaby 50 ТМТ
16:00 Şazam! Hudaýlaryň gazaby 50 ТМТ
18:25 Şazam! Hudaýlaryň gazaby 60 ТМТ
20:50 Şazam! Hudaýlaryň gazaby 60 ТМТ

Zal 2
10:10 Krid 3 30 ТМТ
12:20 Krid 3 40 ТМТ
14:30 Krid 3 40 ТМТ
16:40 Krid 3 40 ТМТ
18:50 Krid 3 50 ТМТ
21:00 Krid 3 50 ТМТ

Zal 3
10:05 Asteriks we Obeliks 30 ТМТ
12:10 Asteriks we Obeliks 40 ТМТ
14:20 Asteriks we Obeliks 40 ТМТ
16:30 Asteriks we Obeliks 50 ТМТ
18:35 Asteriks we Obeliks 50 ТМТ
20:40 Şazam! Hudaýlaryň gazaby 60 ТМТ

Salgysy: Aşgabat şäheri, Atatürk köçesi, «Berkarar» söwda we dynç alyş merkezi, üçünji gat, «Berkarar» kinoteatry
Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +99362761934, 469994