Iň täze habarlar

«Aşgabat» kinoteatrynda mart aýynyň 6-12-si aralygynda görkeziljek filmleriň tertibi

06.03.2023 | 15:38
«Aşgabat» kinoteatrynda mart aýynyň 6-12-si aralygynda görkeziljek filmleriň tertibi
Magtymguly şaýoly, 115

Duşenbe, 06.03.2023
15:00 Uçar (2023)
17:00 Hemme oglanlara: Hemişe we baky (2021)
19:00 Ertirki urş (2021)

Sişenbe, 07.03.2023
15:00 Päkiniň ujunda (2020)
17:00 Mira (2022)
19:00 22-nji iýul (2018)

Çarşenbe, 08.03.2023
15:00 Ejeler (2012)
17:00 10 duşuşyk (2022)
18:30 Gyzyl alma (Turkmenfilm, 2022)
19:00 Aramyzdaky wagt (2022)

Penşenbe, 09.03.2023
15:00 Gyzlar meňzeş däl (2019)
17:00 Dowzahdan gutulyş (2021)
19:00 Ýura döwri. Agalyk (2022)

Anna, 10.03.2023
15:00 Çak we Gek. Uly başdangeçirmeler (2022)
17:00 Torontodan gelen adam (2022)
19:00 Ýiti (2023)

Şenbe, 11.03.2023
11:00 Ajaýyp Moris (2022)
13:00 Iwan Tsarewiç we çal möjek 5 (2022)
15:00 Gara kepillik (2022)
17:00 Çeburaşka (2022)
19:00 Ogul (2022)

Ýekşenbe, 12.03.2023
11:00 Şalyk we galtamanlar (2022)
13:00 Barkerlar topary (2022)
15:00 Täze oýnawaç (2022)
17:00 Uçut gaýanyň ýakasynda (2022)
19:00 Sizemi ýa bize? (2023)

Petekleriň bahasy bäş ýaşa ýetmedik çagalar üçin 5 TMT, bäş ýaşdan ulylar üçin 15 TMT

Salgysy: Magtymguly şaýoly, 115
Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +99312934483, +99312934480