Iň täze habarlar

«Nokia»-nyň ýolbaşçysy «çuňňur aralaşmak» täsiri bilen taryhda ilkinji telefon jaňyny amala aşyrdy

11.06.2024 | 15:12 |
 «Nokia»-nyň ýolbaşçysy «çuňňur aralaşmak» täsiri bilen taryhda ilkinji telefon jaňyny amala aşyrdy

Finlýandiýanyň «Nokia» kompaniýasynyň baş direktory Pekka Lundmark «immersiw audio we wideo» tehnologiýasy arkaly dünýäde ilkinji telefon jaňyny amala aşyrdy.

Häzirki zaman smartfonlarynda ses monofon görnüşinde geçirilýär, bu bolsa sesi tekiz we aýratynlyksyz edýär. Täze işläp taýýarlama daşky ses täsiri we ýokary jikme-jikligi bolan 3D ses arkaly jaňyň hilini ýokarlandyrýar. Bu tehnologiýa geljekdäki «5G Advanced» standartynyň bir bölegine öwrüler.

Pekka Lundmark elýeterli bolan 5G ulgamy arkaly adaty smartfondan Finlýandiýada sanlylaşdyrma we täze tehnologiýalar ugruna jogapkär Stefan Lindstrýoma jaň etdi.

Telefon arkaly söhbetdeşlik tamamlanandan soň Lundmark: «Biz sesli jaňlaryň geljegini görkezdik» diýip belledi.

«Nokia Technologies» kompaniýasynyň prezidenti Jenni Lukander muny häzirki wagtda smartfonlarda we kompýuterlerde ulanylýan monofon telefon aragatnaşygy döräli bäri sesli jaňlar ulgamyndaky iň uly öňe gidişlik diýip hasaplaýar.

«5G Advanced» standarty adamlaryň arasynda immersiw jaňlardan başga-da, telemaslahatlaryň dowamynda oňa gatnaşyjylaryň ýerleşýän giňişligini görkezmek üçin hem ulanylyp bilner.

ORIENT news

Foto: oxu.az

Şeýle hem okaň: