Iň täze habarlar

Dünýäniň iň ýokary tizlikli 5G ulgamy BAE-de

15.05.2024 | 09:30 |
 Dünýäniň  iň ýokary tizlikli  5G  ulgamy BAE-de

BAE-niň milli Internet prowaýderi Etisalat (e&) telekommunikasiýalar kompaniýasy dünýäde iň ýokary tizlikli 5G ulgamyny ornaşdyryp, rekord goýdy. Ulgamyň tizligi 30,5 Gbit/sekunda barabardyr.

Munuň özi sanly hyzmatlary hödürleýän hem-de ulanyjylary üznüksiz aragatnaşyk bilen üpjün edýän kompaniýanyň alyp barýan işine ygrarlydygynyň nobatdaky subutnamasydyr.

E& kompaniýasynyň tehnologiýa we maglumat boýunça direktory Halid Murşediň belleýşi ýaly, kompaniýa 5G tehnologiýasynyň çäksiz kuwwatyny açyp, innowasiýa hyzmatlarynda mümkinçilikleri giňeldip, bu aragatnaşyk ulgamynda täze özgerişlikleri durmuşa geçirmäge taýýardyr.

Bu nukdaýnazar iň täze tehnologiýalary we innowasion hyzmatlary, şol sanda torlaryň bölünişigini, hususy 5G ulgamlaryny, simsiz abonent elýeterliligini özünde jemleýär.

Şeýle hem kompaniýa üznüksiz we her bir müşderä aýratyn hyzmat bilen üpjün etmek üçin emeli aňyň mümkinçiliklerinden peýdalanmagyny dowam eder.

Ählumumy Speedtest reýtingi geçen ýyl Birleşen Arap Emirliklerini mobil Internetiň tizligi boýunça birinji orunda görkezendigini bellemek gerek.

ORIENT news

Foto: arabianbusiness.com

Şeýle hem okaň: