Iň täze habarlar

Smartfonlardan ýadanlar üçin telefon öndüriler

24.04.2024 | 09:29 |
 Smartfonlardan ýadanlar üçin telefon öndüriler

HMD Global kompaniýasy Heineken hem-de Bodega bilen bilelikde “Boring Phone” telefonyny döretdiler.

Bu enjam standart düwmeli telefonyň içi görünýän korpusly bir görnüşidir. Oňa goşundylary ýükläp bolmaýar, ýöne “zmeýka” oýnuny oýnap bolýar.

Enjamyň 2,8 dýumlyk QVGA displeýi, gulaklyklar üçin 3,5 mm girişi, Micro USB we FM-radiosy, şeýle hem 0,3 megapiksellik kamerasy bar.

Bu enjam bir gezeklik zarýad bilen telefon gepleşigi tertibinde 20 sagada çenli we garaşmak tertibinde bir hepdä çenli işläp bilýär. Ol 2G, 3G we 4G ulgamlary goldaýar.

Döredijiler bu telefonyň 5 müň nusgasyny çykarmagy meýilleşdirýärler. Olar bäsleşikleriň we dürli jemgyýetçilik çäreleriň üsti bilen ýaýradylar.

Bu telefonyň döredilmegi ýörite sosial taslama bolup, adamlaryň ünsüni ruhy saglyk ýagdaýlaryny goramaga çekmäge gönükdirilendir.

ORIENT news

Foto: techcult.ru

Şeýle hem okaň: